თაფლის წარმოება

გაითვალისწინეთ, რომ მეფუტკრეობაში დაუშვებელია ნებისმიერი მასალისგან დამზადებული  ინვენტარის გამოყენება!

ვეტერინარული პრეპარატების შენახვისას  დაიცავით შემდეგი პირობები: