პრეპარატების ეფექტურობის განსაზღვრა და რეკომენდაციები

ვაროატოზი -  მძიმედ მიმდინარე ინვაზიური დაავადებაა. პარაზიტი ფართოდაა გავრცელებული და იწვევს ფუტკრის ოჯახების დაღუპვას. უკვე მრავალია წელია, რაც ვაროას ტკიპი საკმაოდ დიდ პრობლემად იქცა, როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში.

გამომომდინარე იქედან, რომ ვაროატოზი კვლავ ძლიერადაა გავცელებული ქვეყნის მასშტაბით და ქმნის დიდ საშიშროებას, საჭიროდ ჩავთვალეთ განგვესაზღვა მის საწინააღმდეგოდ ქვეყანაში შემოტანილი სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატების   ეფექტურობა.