აპიმონდია


2017 წლის 29 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში   გაიმართა მეფუტკრეობის საერთაშორისო 45-ე აპიმონდიის კონგრესი, რომელშიც საქართველოს სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღოსაქართველომეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციამ.
აპიმონდია ეს არის საერთაშოისო ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწყობს მეფუტკრეობის სამეცნიერო, ტექნიკურ, ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ განვითარებას, მეფუტკრეთა  ასოციაციების, მეფუტკრეობაში ჩართული სამეცნიერო პირებისა და ინდივიდების თანამშრომლობას მთელი მსოფილიოს მასშტაბით.
საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციამ გამართა მოლაპარაკებები საერთაშორისო ორგანიზაცია - აპიმონდიის წარმომადგენლებთან მათი შემდგომი თანამშრომლობის შესახებ, რითაც გადაიდგა პირველი ნაბიჯები საქართველოს მეფუტკრეობის საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლისა და მისი კიდევ უფრო განვითარებისთვის.