საფუტკრე მეურნოებაში სეზონის ბოლოს ჩასატარებელი სამუშაოები

ზაფხულის ბოლოს, თაფლის წურვის შემდგომ და გვიან შემოდგომას საფუტკრე მეურნეობაში აუცილებელია ჩაატაროთ რიგი სამუშაოები, რათა მიიღოთ ფუტკრის ჯანსაღი ზამთრის თაობა, რომელზეც დამოკიდებულია ოჯახის ნორმალური გამოზამთრება.