საშემოდგომო სამუშაოები
ზაფხულის ბოლოს, თაფლის წურვის შემდგომ და გვიან შემოდგომას საფუტკრე მეურნეობაში აუცილებელია ჩაატაროთ რიგი სამუშაოები, რათა მიიღოთ ფუტკრის ჯანსაღი ზამთრის თაობა, რომელზეც დამოკიდებულია ოჯახის ნორმალური გამოზამთრება.