ფუტკრის მოშენება
ფუტკრის ოჯახის შეძენისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ოჯახების შეძენის პერიოდი, ამისთის  საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული: თებერვალ-მარტი.
გაითვალისწინეთ, რომ საფუტკრე მეურნეობისთვის სწორად შერჩეული ადგილი საწინდარია ჯანმრთელი და პროდუქტიული ფუტკრის ოჯახის ყოლისა. ადგილის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ორი
გაითვალისწინეთ, რომ მეფუტკრეობაში ერთ-ერთი უმთავრესია სწორად შერჩეული ინვენტარი, ჭურჭლები და კონტეინერები.

ბუდის დათვალიერების დროს აუცილებლად გაითვალისწინეთ ფუტკრის ნიშან-თვისებები, სეზონურობა, ამინდის პირობები და ღალიანობის ხარისხი. ოჯახის დათვალიერების დროს ფუტკარი რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა გააღიზიანოთ.