მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული პრეპარატები

საქართველოში, მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტპრეპარატების ნუსხა

N. პროდუქტის დასახელება მწარმოებელი კომპანია მწარმოებელი ქვეყანა
1. ეკოპოლი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
2. ფლუვალიდეზი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
3. აპიდეზი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
4. ამიპოლი T Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
5. პოლისანი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
6. ბივაროლი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
7. ბიპინი T Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
8. ასკოვეტი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
9. ოქსიბაქტოციდი (ფირფიტები) Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
10. ოქსიბაქტოციდი (ფხვნილი) Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
11. ვირუსანი Agrobioprom რუსეთის ფედერაცია
12. ფუმისანი Api-San LLC რუსეთის ფედერაცია
13. ბიპინი Api-San LLC რუსეთის ფედერაცია
14. უნისანი Api-San LLC რუსეთის ფედერაცია
15. ოქსივიტი Api-San LLC რუსეთის ფედერაცია
16. აპიმაქსი Api-San LLC რუსეთის ფედერაცია
17. ბაივაროლი KVP Farma/veterinar product GMBH გერმანია
18. თიმოლი-ვ Unifarm რუსეთის ფედერაცია
19. ეკოვიტი Primavet sofia ბურგარეთი
20. ეკოსტოპი Primavet sofia ბურგარეთი
21. ნოზესტატი Primavet sofia ბურგარეთი
22. ბიოვიტი 10%-იანი biovit ბულგარეთი
23. ვესტა Venera Stepanishvili საქართველო
24. ვაროკომი Venera Stepanishvili საქართველო
25. ასკოვარი Venera Stepanishvili საქართველო
26. ბაქტოციდი Davati Ltd საქართველო
27. აკვა-ფლო
28. ანტივირი
29. ბისანარი