რეგულაციები თაფლის შესახებ
ფუტკარი იძლევა შვიდი სახის პროდუქტს, რომლებიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი და შეუცვლელია. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტები მიღებულ იქნას ჯანმრთელი ფუტკრისაგან და გამოდიოდეს ფუტკრის ინფექციური დაავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან), ამიტომ  აუცილებელია, რომ თითოეულმა მეფუტკრე ფერმერმა გაითვალისწინოს და იმოქმედოს საქართველოში მოქმედი სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის მოთხოვნის შესაბამისად, რათა შედეგად მიიღოს ჯანსაღი, ადგილობრივი და ევრობაზრისთის სასურველი (შესაბამისი) პროდუქცია !!