კანონმდებლობები
კატეგორია - კანონმდებლობები
საქართველოში, მეფუტკრეობაში რეგისტრირებული ვეტპრეპარატების ნუსხა
21 დეკ 2017
ვრცლად
კატეგორია - კანონმდებლობები

ქართული თაფლის ევროკავშირში ექსპორტის განხორციელებისათვის, დაუშვებელია თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქციის მწარმოებლების მიერ, ევროკავშირში აკრძალული ვეტერინარული პრეპარატების გამოყენება.
21 დეკ 2017
ვრცლად
კატეგორია - კანონმდებლობები
თაფლის ბაზარზე განთავსების დროს აუცილებელია რომ იგი  მიღებული იქნეს ჯანმრთელი ფუტკრისგან და გამოდიოდეს ფუტკრის ინფექციური დაავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან).
05 დეკ 2017
ვრცლად
კატეგორია - კანონმდებლობები
თაფლის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია ნახშირწყლები - ფრუქტოზა და გლუკოზა, ორგანული და არაორგანული მჟავები, ფერმენტები, მიკროელემენტები და წყალში
27 ნოე 2017
ვრცლად