საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია

თაფლის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია ნახშირწყლები - ფრუქტოზა და გლუკოზა, ორგანული და არაორგანული მჟავები, ფერმენტები, მიკროელემენტები და წყალში
თაფლის ბაზარზე განთავსების დროს აუცილებელია რომ იგი  მიღებული იქნეს ჯანმრთელი ფუტკრისგან და გამოდიოდეს ფუტკრის ინფექციური დაავადებების მხრივ კეთილსაიმედო მეურნეობიდან (რეგიონიდან).
2017 წლის 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერს საქართველო მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ "სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო
2017 წლის 29 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში   გაიმართა მეფუტკრეობის საერთაშორისო 45-ე აპიმონდიის კონგრესი, რომელშიც საქართველოს სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა
ერთად გავხდეთ პროფესიონალი მეფუტკრეები
გახდით ჩვენი წევრი
რატომ შეიქმნა საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია?

ვინაიდან დღემდე საქართველოში არ არსებობდა “მოქმედი” მეფუტკრეობის ასოციაცია, რომელიც ორიენტირებული იქნებოდა დარგის განვითარებაზე, გაჩნდა იდეა ჩამოყალიბებულიყო საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია.
საქართველოს მეფუტკრე ფერმერთა ასოციაცია - მუდმივად იზრუნებს მეფუტკრეობის განვითარებაზე, გაუწევს სრულ მომსახურეობას ქართველ მეფუტკრეებს და დაეხმარება ყველა იმ პრობლემის გადაჭრაში რაც საფუტკრე მეურნეობაში შეიძლება გაჩნდეს. ორიენტირებული იქნება ფალსიფიცირებული თაფლის წინააღმდეგ ბრძოლაზე.
ფუტკართან მუშაობის წესები

ბუდის დათვალიერების დროს აუცილებლად გაითვალისწინეთ ფუტკრის ნიშან-თვისებები, სეზონურობა, ამინდის პირობები და ღალიანობის ხარისხი. ოჯახის დათვალიერების დროს ფუტკარი რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა გააღიზიანოთ.
მეფუტკრეობაში საჭირო აღჭურვილობა და ინვენტარი
გაითვალისწინეთ, რომ მეფუტკრეობაში ერთ-ერთი უმთავრესია სწორად შერჩეული ინვენტარი, ჭურჭლები და კონტეინერები.
საფუტკრე მეურნეობისათვის ადგილის შერჩევა და სკების განლაგება
გაითვალისწინეთ, რომ საფუტკრე მეურნეობისთვის სწორად შერჩეული ადგილი საწინდარია ჯანმრთელი და პროდუქტიული ფუტკრის ოჯახის ყოლისა. ადგილის შერჩევისას გაითვალისწინეთ ორი
ფუტკრის ოჯახის ყიდვა, ტრანსპორტირება
ფუტკრის ოჯახის შეძენისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ოჯახების შეძენის პერიოდი, ამისთის  საუკეთესო დროა ადრე გაზაფხული: თებერვალ-მარტი.